saglikdunyam.net | Sağlıklı Yaşam Detayları

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Sağlık
  4. »
  5. Talamusun Görevleri Nelerdir?

Talamusun Görevleri Nelerdir?

ferhatcolak86 ferhatcolak86 -
71 0

Genelde talamus olarak adlandırılan dorsal talamus, diensefalon olarak adlandırılan ve aynı zamanda eptithalamus, ventral talamus ve subtalamik talamus’u içeren bir beyin bölgesinin bir alt bölümüdür. Talamus duyu dürtülerini vücudun çeşitli yerlerinde reseptörlerden serebral kortekse aktarır. Bir duyu dürtü, vücut yüzeyinden talamus’a doğru ilerleyerek onu bir sansasyon olarak alır. Bu sansasyon daha sonra yorumlama için serebral kortekse dokunuş, ağrı veya sıcaklık olarak iletilir.

Talamusun Görevleri

Uzmanlar arasındaki görüş, talamusun, çeşitli kanallardan gelen bilgilerin işleme için geçmesine izin verilen bir çeşit “kapı” görevi görmesidir. Ayrıntılı araştırma, spesifik talamik nöronların özel deşarj modlarını kullanarak bilgi aktarımını modüle edebildiğini göstermiştir.

Dahası, talamus algı için çok önemlidir ve tüm duyusal girdilerin% 98’i tarafından yönlendirilmektedir. Talamus tarafından beyne gönderilmeyen tek duyu ise koku duyusudur.

Talamik çekirdekler

Talamus, belirli bölgelerden oluşur. 3 adet bölgeden oluşur ve bunlar;

Duyusal röle çekirdeği – Bunlar ventral arka silindir ve lateral ve medial genikülat vücutları içerir. Bu çekirdekler, belirli duyusal bilgileri ilgili kortikal alana geçirerek birincil duyuları aktarır. Örneğin, yanal genetik vücut optik sistemden bilgi alır ve daha sonra bu bilgiyi birincil görsel kortekse verir.

Birliktelik çekirdeği – Bunlar serebral korteksin spesifik alanlarından girdi alır ve daha sonra serebral kortekste aktiviteyi düzenleyen bir şekilde genelleştirilmiş ilişkilendirme alanlarına geri dönülür.

Spesifik olmayan çekirdekler – Bunlar, serebral korteksten girdi alan ve bunun aracılığıyla projeksel bilgiyi alan intralaminer ve orta hat talamik çekirdeklerini içerir. Bu çekirdeklerin çoğu, beynin farklı alanları arasındaki beyin aktivitesini birbirine bağlar ve uyarı gibi genel işlevlerde rol alır.

Kokunun yanı sıra, tüm duyu işlemelerinde bir duyusal sinyal bir talamik çekirdek tarafından alınır ve daha sonra ilgili kortikal alana yöneltilir.

Talamik çekirdeklerin duyusal sisteme karışması

Görme sisteminde, talamus optik sinir vasıtasıyla beyne iletilen retinadan girdi alır. Sinyal, talamusun lateral genikülat çekirdeğine gönderilir ve ardından oksipital lobdaki birincil görsel kortekse (alan V1) aktarılır. Talamus, bilgileri aktarır, ancak birincil duyusal geçiş alanlarının her biri serebral korteksten (geri projeksiyonlar olarak da bilinir) geri bilgi alırken onu işler.

Öte yandan, medial genikülasyon çekirdeği, orta beyindeki inferior colliculus ile birincil işitme korteksi arasındaki işitsel bilgileri aktarır. Talamus dokunma için de önemlidir – serebral korteksteki primer somatosensoriyel kortekste dokunma ve algılama ile ilgili ventral arka eklem çekirdeği rölesi bilgisi.

Buna ek olarak, talamik çekirdekler serebral korteks ile kuvvetli ve karşılıklı olarak bağlantılıdır. Bunlar bilinci düzenlediği düşünülen thalamo-kortiko-talamik devreleri oluşturur ve talamus uyanıklık, uyanıkluk ve uyanıklıkta önemli bir rol oynamaktadır. Talamus hasarında önemli bir komplikasyon riski bulunur.

 

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir