Ekosistem Nedir, Ekosistem Çeşitleri Nelerdir

Sağlık, Yaşam Eyl 18, 2022 Yorum Yok

Ekosistem Nedir, Ekosistem Çeşitleri Nelerdir

Ekosistem nedir Belirli bir alanda canlı ve cansız varlıkların karşılıklı olarak sürekli oluşum halde olan ekolojik sisteme Ekosistem denir.  Ekosistem aynı zamanda bu belirli alan içinde bir besin ağını oluşturmaktadır.  Ekosistem, küresel çapta bir düzeni ifade etmesi yanı sıra yerel ve korunaklı sistemin cismine de atıfta bulunabilir.

Karşılıklı olarak madde alışverişi yapılacak şekilde (biyotik) hayvanların ve bitkilerin ayrı haldeyken bir bütün hale gelme ve ayrıca belirli ortamda toprak, kaya gibi fiziksel çevre faktörleri ile bir arada bulunduğu herhangi bir parçası bir ekosistem olarak tanımlanır.

Ekosistem ele alınırsa, bireysel olan organizmalar ya da topluluklardan çok bütün alanın fonksiyonunun nasıl olduğu ile ilgilenir. Bu alanda bulunan organizmalar ve cansız çevre ile olan ilişkiye bakar. Belirli bir çevrede ekosistem aslında temel olarak üreticiler, tüketiciler, abiyotik maddeler ve ayrıştırıcılardan oluşur. Genel olarak ekosistemlerde yaşam besin döngüleri ve enerji akışı ile sürer. Açık bir şekilde bulunan ekosistemde besin giriş-çıkışı ve enerji süreklidir.

Ekosistemde enerjinin en büyük kaynağı Güneş’tir. Bu şekilde enerjinin sürekli devamını sağlayan güneş canlılar için gerekli olarak enerji kaynağı farklı şekillerde canlılara aktarılır. Bunun yanı sıra ekosistem bir yandan bakıldığı zaman çevrede bulunan nesnelerin zincir halkaları gibi birbirine bağlantılı bir şekilde olduğunu göstermektedir. Bu aslında besin döngüsü ile aynı şekilde bağlantılıdır. Besin döngüsü ya da besin zinciri ile aynı şekilde örtüşmektedir.

Ekosistem üç ortamda da farklı şekilde gerçekleştiği yanı sıra bunlar birbirlerine bağlantılı bir şekilde sürmektedir. Ekosistemin dengede kalması için bu üç ortamın birbirine sağlıklı bir şekilde alış-verişte bulunması gerekir.

Doğada var olan canlı veya cansız varlıkların dolaylı ya da dolaysız olarak birbiriyle ilişkisi vardır. Bunların yanı sıra bir çok farklı ekosistem çeşidi vardır. Bu ekosistemler birbirleri içinde ilişki içinde olup canlı ve cansız ortamları kapsar.

Ekosistemi oluşturan dört ana öğe vardır. Bunlar;

Cansız Varlıklar: Organik ve inorganik maddeler

Primler (Birincil) Üreticiler: Bitkilerin yaptığı fotosentez olayı ile diğer canlılar için gerekli olan oksijen ihtiyacını giderir.

Tüketiciler: Doğada bulunan bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyerek beslenenler

Ayrıştırıcılar: Organik maddeleri ayrıştıran mantar, bakteri gibi canlılardır.

Genel olarak bakıldığı zaman canlı ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistemdir. Ve buları ayrıştırdığımızda farklı ortamlarda gerçekleşir.

 

KARA EKOSİSTEMLERİ

1.Orman Ekosistemleri: Ekosistemin en büyük dengesini oluşturan varlıktır. Canlıların beslenme, üreme,barınma ve korunma gibi ortamı hazırlayan en büyük ekosistemdir. En çok canlı varlığı barındıran ortamdır. Çeşitlilik bakımından yağmurların en çok yağdığı alanlarda çeşitlilik fazladır. Dünya üzerinde bakıldığı zaman ekvator ve çevresinde bulunan yerler daha fazla çeşitliliğe sahiptir. Orman ekosistemi denildiği zaman sade bitki türleri olarak değil orada yaşamı sürdüren canlılarda bu sistem içinde bulunmaktadır. Yer altında ve yer üstünde bir çok canlı bulunmaktadır.

SU EKOSİSTEMLERİ

Suların bir yerde birikerek oluşturdukları ekosistemdir. Bu oluşan birikmeler farklı boyutlarda olduğu için farklı isimler alır. Göller, akarsular, denizler, okyanuslar olarak değişir. Bu değişme sonucu olarak farklı farklı canlı ekosistemleri barınmaktadır.

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir