Gırtlak Kanseri Nedir Sebepleri Nelerdir?

Sağlık Eyl 12, 2022 Yorum Yok

Gırtlak kanseri görülme sıklığı olarak tüm kanserlerin %3’lük bir payına sahiptir. Akciğer kanserinde olduğu gibi gırtlak kanserinde de birincil neden sigaradır. Uzun yıllar sigara içilmesine bağlı dejenere olan hücrelerin çekirdek yapısındaki DNA’nın mutasyonu sonucunda karsinomlar oluşabilmektedir. Eskiden gırtlak kanseri olan bireylerin yükse 90’ı erkek bireylerden oluşmakta idi. Bunun asıl sebebi erkeklerin kadınlara göre çok fazla miktarda sigara ve alkol tüketiyor olmasıydı. Fakat günümüze baktığımızda artık kadınlarında günümüzdeki sigara ve alkol kullanımları artmış olduğundan gırtlak kanseri de kadınlarda da daha sık rastlanır olmuştur. Gırtlağın anatomik yapında ses telleri mevcuttur ve kanser oluşumu %60 oranında bu bölgede oluşmaktadır. Erken evrede tanılandığında radyoterapi bir çözüm sağlayabilir fakat ülkemizde bu evrede fark edilen hasta sayısı çok azdır.

Gırtlak kanseri önceleri erkek ve kadın oranlamasında 10/1 iken günümüzde 6/1 oranlarına çekildiği görülmüştür. Sigaranın dışında çeşitli çevresel ve genetik faktörlerde işin içindedir. Asbeste(kimyasal tozlar) maruz kalınması, çeşitli temizlik ürünlerinin kimyasal gazları özellikle çamaşır suyu, kömür, viral enfeksiyonlar ve yanlış diyet bunlara örnek olarak gösterilebilir. Hastada var olan reflü hastalığı, uzun süreli larenks enfeksiyonları, HPV enfeksiyonuna sahip olma kişinin kendinden kaynaklanan risk faktörleri arasında sıralanabilir. Tiroide yakın komşuluğu ve lenfatiklerce zengin olması hastalığın seyrinin kötü ilerlemesine sebep olmaktadır. Fakat bu durum çoğu zaman kanserin tutulum bölgesine göre değişkenlik gösterir.

Gırtlak Kanseri Nasıl Anlaşılır?

Tanı testleri uygulanarak gırtlak kanseri varlığı tespit edilebilmektedir. Bunlar boyun tomografisi ve boyun MR’ı olarak bazen tek bazen kombine olarak hastadan istenebilir. Tüm kanserlerde olduğu gibi kesin tanılama biyopsi ile gerçekleşir.

Gırtlak Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Tedavide başarıyı en iyi şekilde yakalayabilmek için kanserin iyi bir evrelendirme ile tanımlanması şarttır. Gırtlak kanseri tedavisinde tipik iki yöntem uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi cerrahi diğeri de radyoterapidir. Radyoterapi uygulaması çoğu zaman kemoterapi ile desteklendiğinde, cerrahi işleme kıyasla hastada aynı sağ kalım oranlarının aynı olduğu bilimsel bir gerçektir. Kemoterapinin tek başına gırtlak kanserinde tümörlü alanın yok edilmesi için yeterli bir yöntem olmadığı da ispatlanmıştır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir